Liên hệ

Thông tin liên hệ

Về chúng tôi

© 2017 Công ty Cổ phần

  • Lô 3 Cụm Công nghiệp Ngô Quyền. P.Cẩm Thượng - TP. Hải Dương
  • 0358475007
  • hunglongfoodhd@gmail.com